สัมมนาทางวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2565

ลิงก์สำหรับลงทะเบียน

bit.ly/MathCUSeminar

(มีลิงก์เดียวสำหรับการสัมมนาทั้ง 5 ครั้ง)

Abstracts

โปรดติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook ของงานสัมมนาทางวิชาการด้านล่างนี้