Shopping cart

close

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 10

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ แคลคูลัสกับการลงทุน ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้ สมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่: https://bit.ly/3I6HwZw

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top