Shopping cart

close

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “IRR” เครื่องมือประเมินผลตอบแทนการลงทุนและการประเมินทรัพย์สินสำหรับการลงทุน วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้ สมัครและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่: http://bit.ly/3JzGeXb

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top