Shopping cart

close

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประกาศรับสมัครทุนผู้ข่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563   ดูรายละเอียดได้ที่   http://tiny.cc/an1npz

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หลักสูตร (เมนูนิสิตปัจจุบัน หัวข้อทุนการศึกษา) หรือ คลิก < ที่นี่ >

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ทาง email : nanicha.t@chula.ac.th

 

 

ข่าวสารล่าสุด

ที่อยู่ : 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top