Shopping cart

close

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับ ป.โท – เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2566  ด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://math.sc.chula.ac.th/gradmath/admission/

➡️  กรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/

➡️  กำหนดการสอบ CUTEP ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/Calendar_PBT.pdf

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้า กรอกใบสมัครออนไลน์ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: nanicha.t@chula.ac.th หรือ โทร 02-2185172 (ในเวลาราชการ)
หรือ Line ID : @629nrezj  หรือ  https://www.facebook.com/GradMaths/

ข่าวสารล่าสุด

ที่อยู่ : 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top