หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 เปิดรับสมัครผู้สนใจที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมทดลองสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์…เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 6 ก.ค. 2565 ณ ห้อง 1208/9 (ชั้น 12) อาคารมหาวชิรุณหิศ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (วิธีปกติ) : 1 กพ. – 26 มี.ค.65 (วิธีพิเศษ) 1 กพ. – 10 พค. 65

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (วิธีปกติและวิธีพิเศษ)

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (วิธีปกติและวิธีพิเศษ) ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 30 ต.ค. 64

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย 2563 (วิธีพิเศษ)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.63 – 31 ต.ค.63

ปฏิทินกิจกรรม