ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
***** ปรับปรุงข้อมูล 7/04/2563*****

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563