Shopping cart

close

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ เมื่อ 24 เม.ย. 2565

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และ บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 (วันซ้อมรับปริญญาฯ) เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top