Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “IRR” เครื่องมือประเมินผลตอบแทนการลงทุนและการประเมินทรัพย์สินสำหรับการลงทุน วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นอาจารย์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดดูรายละเอียดที่ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10376 ปิดรับสมัครวันที่ 26 มกราคม 2565

Read More »
blank

สัมมนาทางวิชาการ 2564

📣 เตรียมตัวพบกับงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 📣 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ⭐️ ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญทั้ง 5 ท่าน ตามรายละเอียดด้านล่าง ⏰ งานสัมมนาจะจัดใน วันพุธ เวลา 15.00 –

Read More »
blank

ช่องทางการติดต่อและการพบกันครั้งแรกของวิชา 2301xxx ภาคปลาย 2564

ช่องทางการติดต่อและการพบกันครั้งแรกของวิชา 2301xxx ภาคปลาย 2564 สามารถคลิกดูได้จากตารางนี้ โดยตารางดังกล่าวจะมีการ update ข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ หมายเหตุ วันเวลาในการนัดพบกันครั้งแรกในบางรายวิชาอาจจะอยู่นอกตารางเรียน บางวิชาอาจจะนัดเจอกันก่อน โปรดเช็คให้ละเอียดนะครับ

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ การออมเพื่อการเกษียณ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดในโปสเตอร์นี้

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ได้แก่ นายดำรงค์ ตงศิริ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Gold Prize) นำเสนอผลงานเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ เครดิต ภาษีหุ้น วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

Read More »
blank

Math & Comp Open House 2021

ขอเชิญร่วมงาน Science Chula Open House 2021 ผ่านทาง Zoom Online ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยในช่วงบ่ายจะเป็นการแนะนำภาควิชาฯ และหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร

Read More »
blank

โครงการอบรมคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์สำหรับ อาจารย์ คุณครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ผู้สนใจ ที่ต้องการรับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน เน้นคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ยังสามารถลงทะเบียนกันได้นะครับ Series คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวันนี้จะมีทั้งหมด 10 ครั้ง ทุกวันเสาร์แรกของเดือน เริ่ม

Read More »
blank

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครูภาควิชาฯ 2564

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครูภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting https://chula.zoom.us/j/95539392380?pwd=SDFmWkZJdTIwak4vcUFvNmJ0bDJ0Zz09 Meeting ID: 955 3939 2380 Password:

Read More »
blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top