Shopping cart

close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 (ภาพบรรยากาศในวันซ้อมรับปริญญาบัตร 16 ต.ค. 65)

Read More »
blank

การแต่งกายของนิสิตในการเข้าห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์

สัปดาห์สอบกำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว ก่อนออกจากบ้านสำรวจตัวเองสักนิด**สิ่งสำคัญคือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และพกบัตรประจำตัวนิสิต**สิ่งที่นิสิตจะผิดบ่อย คือ “รองเท้า”รองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น ปิดหัวรองเท้า สีสุภาพ สีไม่ฉูดฉาดรองเท้าผ้าใบใส่ได้ รองเท้าแตะ ไม่ได้ ขอเป็นกำลังใจในการสอบให้กับทุกคน

Read More »
blank

งาน “ด้วยรักและรำลึก” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ 14 กันยายน 2565

งาน “ด้วยรักและรำลึก” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และ เกษียณอายุงาน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุงานปี พ.ศ. 2564 คือ รศ.ยุวรีย์ พันธุ์กล้า ผศ.สุรชัย สมบัติบริบูรณ์ คุณกัญญา

Read More »
blank

สัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เตรียมตัวพบกับงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคต้น จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญทั้ง 5 ท่าน ตามรายละเอียดด้านบน งานสัมมนาจะจัดในวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. เริ่มพุธนี้ (7

Read More »
blank

ขอเชิญเข้าร่วมงาน webinar เรื่อง Optimization and Numerical Methods in Industries

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานความร่วมมือกับ Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR) มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน webinar

Read More »
blank

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิชาญ และครอบครัว ที่บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล และครอบครัว ที่ได้กรุณาบริจาคเงินในนาม คุณพ่อเปี่ยมคุณ ลิ่วกีรติยุตกุล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »
blank

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูภาควิชาฯ เมื่อ 11 สิงหาคม 2565

ภาพบรรยากาศความประทับใจในพิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง M01 อาคารมหามกุฏ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/159XQZZ97juMMEkuVJriQtJ7JVzgKpSCe?usp=sharing  

Read More »
blank

รายชื่ออีเมลของผู้สอนในแต่ละรายวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่ออีเมลของผู้สอนในแต่ละรายวิชาของภาควิชาฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ได้จากลิงก์ข้างล่างนี้ (PDF, ปรับปรุงล่าสุด 7 ส.ค. 65)

Read More »
blank

ขอเขิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Workshop on Combinatorial Designs ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565

ขอเขิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Workshop on Combinatorial Designs ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 (onsite) โดย Prof. Dinesh Sarvate ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดสามารถดูได้ที่ https://math.sc.chula.ac.th/wkspcombidesigns/

Read More »
blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top