Shopping cart

close

Math CU

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Update: 1. ขอความร่วมมือประเมินงานปฐมนิเทศภาควิชาฯ ที่นี่ https://forms.gle/2ZGCAhJuziM7Jh949              2. ไฟล์ presentation slides จากรองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต —————————————— กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Read More »

ช่องทางการติดต่อวิชา 2301108 Calculus II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากระบบ Blackboard ของวิชา 2301108 Calculus II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ยังไม่พร้อมใช้งาน จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำหรับวิชานี้ โดยขอให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อ 2301108 แคลคูลัส 2 (Summer 2019) นะครับ

Read More »
blank

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ APAM2020

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2563 (Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2020 – APAM 2020) ซึ่งจะเป็นการประชุมวิชาการออนไลน์เต็มรูปแบบ ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 ภายใต้ธีม

Read More »
blank

(ด่วน) ไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าตึกในช่วงเวลานี้ หากมีความจำเป็นต้องมาเอาของ ให้ลงชื่อภายในเที่ยงคืนวันนี้และเข้ามาวันที่ 23 มี.ค. 63 10-12น.

จากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (https://www.chula.ac.th/news/28502/) ทางภาควิชาฯ จะไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าตึกในช่วงเวลานี้ หากนิสิตมีความจำเป็นต้องมาเอาของ ให้ลงชื่อขออนุญาต และเข้ามาวันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 63 ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. เท่านั้น สำหรับนิสิตที่ต้องการเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ลงชื่อขออนุญาตโดยกรอกฟอร์ม https://bit.ly/3belhPu

Read More »
blank

ประกาศ: การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบริการ ในรูปแบบออนไลน์ ภาคปลาย 2562

จากประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น ภาควิชาฯ ขอเพื่อปรับการเรียนการสอนและการประเมินในรูปแบบออนไลน์ เช่น ระบบ Blackboard หรือ ระบบ MyCourseVille

Read More »
blank

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย

เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย รายละเอียดจะประกาศให้ทราบที่นี่ เร็ว ๆ นี้ APAM NEVER DIES… #APAM #APAM2020 #MAPA_APAM #รอติดตาม

Read More »
blank

ประกาศงดให้นิสิตเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในภาควิชาฯ

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) https://www.chula.ac.th/news/28255/ ภาควิชาฯ จึงของดให้นิสิตเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องทำงานนิสิตทุกระดับการศึกษา ของภาควิชาฯ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ หากนิสิตต้องเข้ามาเอาของ ขอให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ชั้น 3

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

Read More »
blank

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการสัมมนารักษ์ป่าน่าน

Read More »
blank

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด FameLab Thailand Compatition 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการ

Read More »
blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top