แหล่งความรู้

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ธีม MathCom-CU สำหรับทำ PowerPoint
บทความ โดย บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์
หนังสือแจกฟรีเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทิพย์โยธา

ผลงานตำราระดับอุดมศึกษา (คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ)

ผลงานชุดคณิตศาสตร์ปรนัย

นอกจากนี้ ร.ศ.ดำรงค์ ยังมีผลงานตำราอื่นๆอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ presentation จากการบรรยายพิเศษ
  • ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คณิตศาสตร์เบื้องหลังสิ่งรอบตัว” ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสไลด์ดังกล่าวได้ที่นี่ คณิตสนุก…บุกสาธารณะ(ppt)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง