ติดต่อเรา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา

ติดต่อ-สอบถาม

เลขานุการหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา
อาจารย์ ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ
โทรศัพท์: 0-2218-5170

เจ้าหน้าที่หลักสูตร
คุณวิภา พิมพาพันธ์
โทรศัพท์: 0-2218-5140

โทรสาร: 0-2255-2287
Email: amcs.chula@gmail.com
LINE ID : @138nxarb
  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

การเดินทาง
รถประจำทาง : สาย 29, 34, 93, 501, 25, 47, 21, 141, 16, 50, 36, 36ก, 542, 529.
BTS : สถานีสยาม ประตูทางออกที่ 2 (สามารถขึ้นรถโดยสารพิเศษภายในจุฬาฯ(ปอ.พ.) : สาย 1 หรือ สาย 4 ที่ป้ายหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ลิโด้เพื่อมาลงศาลาพระเกี้ยวได้)
MRT : สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2