หลักสูตร

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงาน APAM2024
  • TA Help Desk
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษาของภาควิชาฯ
  • Real or Fake? Frontiers of Countering Fake Media in the Age of Infodemics
  • Private Data Analytics