หน้าสำหรับแนะนำการใช้งานเว็บไซต์

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2476 โดยในตอนแรกเป็น แผนกคณิตศาสตร์ อยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนเป็น ภาควิชาคณิตศาสตร์ในภายหลัง ในตอนแรกที่เริ่มก่อตั้ง นิสิตที่เรียนคณิตศาสตร์ยังไม่มีห้องพักนิสิต เหมือนนิสิตที่เรียนสาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ได้มีการขอใช้ห้องชั้น 3 ของตึกฟิสิกส์ และห้องชั้นบนของเรือนไม้อยู่หลายปี จึงได้ของบประมาณมาสร้างตึกคณิตศาสตร์แทนเรือนไม้ แล้วต่อมาอีกหลายปีจึงได้มีโอกาสขยายออกทางด้านหลัง มีห้องสำหรับการเรียนการสอนของตนเอง และมีการจัดห้องไว้สำหรับฉายภาพยนตร์ได้อีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 แผนกวิชาคณิตศาสตร์ได้เปิดการสอนหลักสูตรปริญญาโท และ พ.ศ. 2523 ก็ได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกเป็นครั้งแรก โดยรับนิสิตเข้าศึกษา 2 คน (รศ.ดร. วิรุฬห์ บุญสมบัติ เป็นอาจารย์ท่านแรกที่ได้รับปริญญาเอก)

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยังคงความเป็น “แรก” ของประเทศไทย ในหลายๆด้าน กล่าวคือ เป็นแห่งแรกที่ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นแห่งแรกที่จัดสัมมนา และ ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และเป็นแห่งแรกที่จัดตั้งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ 1,000 บาทแล้ว หลายคนคงอยากนำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค แต่ไม่รู้ว่าในจังหวัดที่ตัวเองเลือกไว้มีซูเปอร์มาร์เกต หรือร้านมินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อไหนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้บ้าง วันนี้กระปุกดอทคอมจึงรวบรวมรายชื่อร้านค้าถุงเงินบางส่วนที่สามารถใช้สิทธิ์ชิมช้อปใช้ซื้อของได้ โดยแยกเป็นรายจังหวัดมาให้ทราบกัน 

แบบฟอร์มยื่นขอลาราชการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอแก้ไขรายวิชาดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอถอนรายวิชาดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาดาวน์โหลด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน kidBright Innovation
  • การเดินทางมาร่วมงาน MATHCOMP CHULA BOWLING 2024
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงาน APAM2024
  • TA Help Desk
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนการศึกษาของภาควิชาฯ