Shopping cart

close

สัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

📣 เตรียมตัวพบกับงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคต้น 📣 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
⭐️ ภาควิชาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญทั้ง 5 ท่าน ตามรายละเอียดด้านบน
⏰ งานสัมมนาจะจัดในวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. เริ่มพุธนี้ (7 กันยายน 2565) ในรูปแบบ onsite ควบคู่กับ Facebook Live
✏️ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ลงทะเบียนฟรี! ได้ที่ http://bit.ly/MathCUSeminar
แล้วพบกันครับ 😊 #MathCUSeminar
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสัมมนาทางวิชาการ

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top