Shopping cart

close

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นอาจารย์

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดดูรายละเอียดที่

https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/10376

ปิดรับสมัครวันที่ 26 มกราคม 2565

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top