บุคลากร เรียงตามตำแหน่งวิชาการ (Academic Rank Order)

อาจารย์ / Faculty

Office: MATH 1008/12.1
Phone: 02-218-5157
Email: Kritsana.N@chula.ac.th
  Field:
 • probstat
Office: MATH 1108/13 (AVIC)
Phone: 02-218-5469
Email: lchidcha@chula.ac.th
  Field:
 • bioinfo
 • neural
Office:
Phone:
Email: pimpen.v@chula.ac.th
  Field:
 • mathlogic
Office: MATH 1408/21
Phone: 02-218-7146
Email: phichet.c@chula.ac.th
  Field:
 • geometry
Office: MATH 1208/19
Phone: 02-218-5155
Email: yotsanan.m@chula.ac.th
  Field:
 • graph
Office: MATH 1309/8
Phone: 02-218-5174
Email: wacharin.w@chula.ac.th
  Field:
 • geometry
Office: MATH 1408/5
Phone: 02-218-87137
Email: Paisan.N@chula.ac.th
  Field:
 • algebra
Office: MATH 1208/16
Phone: 02-218-7123
Email: Krung.s@chula.ac.th
  Field:
 • optimization
Office: MATH 1408/18
Phone: 02-218-7143
Email: K.mekchay@gmail.com
  Field:
 • numerdiff
Office: MATH 1309/20
Phone: 02-218-7134
Email: Chariya.U@chula.ac.th
  Field:
 • graph
Office: MATH 1208/11
Phone: 02-218-5152
Email: jaruloj@gmail.com
  Field:
 • datamining
Office: MATH 1309/17
Phone: 081-920-1977
Email: Chatchawit.A@chula.ac.th
  Field:
 • bioinfo
Office: MATH 1408/4
Phone: 02-218-7136
Email: nataphan.k@chula.ac.th
  Field:
 • geometry
Office: MATH 1309/14
Phone: 02-218-7130
Email: tuangrat.c@chula.ac.th
  Field:
 • algebra
Office: MATH 1309/16
Phone: 02-218-7131
Email: Songkiat.S@chula.ac.th
  Field:
 • analysis
Office: MATH 1008/13
Phone: 02-218-5156
Email: Nagul.C@chula.ac.th
Office: MATH 1208/5
Phone: 02-218-5153
Email: phantipa.t@chula.ac.th
  Field:
 • optimization
Office: MATH 1008/5
Phone: 02-218-7110
Email: pattarasinee.b@chula.ac.th
Office: MATH 318, MATH 1208/8
Phone: 02-218-5145, 02-218-7120
Email: ratinan.b@chula.ac.th
  Field:
 • numerdiff
Office: MATH 1408/9
Phone: 02-218-5223
Email: rajalida.l@chula.ac.th
Office: MATH 1408/16
Phone: 02-218-5215
Email: Wicharn.L@chula.ac.th
  Field:
 • analysis
Office: MATH 1208/7
Phone: 02-218-7119
Email: Sajee.P@chula.ac.th
  Field:
 • algebra
Office: MATH 1108/5
Phone: 02-218-5220
Email: saranya.m@chula.ac.th
  Field:
 • datamining
Office: MATH 1108/11
Phone: 02-218-5221
Email: suphakant.p@chula.ac.th
  Field:
 • image
 • neural
Office: MATH 1309/9
Phone: 02-218-7128
Email: Samruam.B@chula.ac.th
  Field:
 • algebra
Office: MATH 1408/8
Phone: 02-218-7139
Email: sujin.k@chula.ac.th
  Field:
 • analysis
 • geometry
Office: MATH 1008/9
Phone: 02-218-7111
Email: Petarpa.boonserm@gmail.com
  Field:
 • numerdiff
Office: MATH 1408/12
Phone: 02-218-5219
Email: ouamporn.p@chula.ac.th
  Field:
 • algebra
Office: MATH 1008/4
Phone: 02-218-7109
Email: tnattana@chula.ac.th
Office: MATH 1208/4
Phone: 02-218-7118
Email: Tippawan.S@chula.ac.th
Office: MATH 1108/4
Phone: 02-218-7114
Email: kitiporn.p@chula.ac.th
Office: MATH 1408/7
Phone: 02-218-5224
Email: Kirati.S@chula.ac.th
Office: MATH 1309/4
Phone: 02-218-5170
Email: jiraphan.s@chula.ac.th
  Field:
 • probstat
Office: MATH 1309/22
Phone: 0-2218-5160
Email: Dittaya.W@chula.ac.th
  Field:
 • datamining
 • neural
Office: MATH 1309/7
Phone: 02-218-7127
Email: teeraphong.p@chula.ac.th
  Field:
 • graph
Office: MATH 1408/17
Phone: 02-218-7142
Email: teeradej.k@chula.ac.th
  Field:
 • graph
Office: MATH 1208/15
Phone: 02-218-5150
Email: boonyarit.i@chula.ac.th
  Field:
 • optimization
Office: MATH 1408/22
Phone: 02-218-5214
Email: pongdate.m@chula.ac.th
  Field:
 • geometry
Office: MATH 1309/3
Phone: 02-218-7125
Email: pakawan.p@chula.ac.th
  Field:
 • datamining
 • sedb
Office: MATH 1309/13
Phone: 02-218-5163
Email: monnat.p@chula.ac.th
  Field:
 • bioinfo
Office: MATH 1309/18
Phone: 02-218-7132
Email: Somjai.B@gmail.com
  Field:
 • sedb
Office: MATH 1309/10
Phone: 02-218-5162
Email: athipat.th@chula.ac.th
  Field:
 • mathlogic
Office: MATH 1208/17
Phone: 02-218-7124
Email: arthorn.l@chula.ac.th
  Field:
 • sedb
Office: MATH 1408/20
Phone: 02-218-7145
Email: kwiboonton@gmail.com
  Field:
 • analysis
Office: MATH 1208/3
Phone: 02-218-5154
Email: Vasana.C@Chula.ac.th
Office: MATH 1208/12
Phone: 02-218-7121
Email: sasipa.c@chula.ac.th
Office: MATH 1408/3
Phone: 02-218-5225
Email: nattapon.so@chula.ac.th
  Field:
 • mathlogic
Office: MATH 1008/16
Phone: 02-218-7113
Email: thap.p@chula.ac.th
  Field:
 • optimization
 • datamining
 • neural
Office: MATH 1108/15
Phone: 02-218-7117
Email: naruemon.p@chula.ac.th
  Field:
 • bioinfo
 • neural
Office: MATH 1408/10
Phone: 02-218-7138
Email: Nithi.R@chula.ac.th
Office: MATH 1309/21
Phone: 02-218-7135
Email: Monchai.K@chula.ac.th
Office: MATH 1408/6
Phone: 02-218-7140
Email: wasamon.j@chula.ac.th
  Field:
 • probstat
Office: MATH 1408/13
Phone: 02-218-7141
Email: wutichai.ch@chula.ac.th
Office: MATH 1008/12.2
Phone: 02-218-5158
Email: suporn.j@chula.ac.th
  Field:
 • probstat
Office: MATH 1309/5
Phone: 02-218-7126
Email: raywat.t@chula.ac.th
  Field:
 • probstat
Office: MATH 1008/14
Phone: 02-218-7112
Email: Chotiros.S@chula.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญ / Specialists

เจ้าหน้าที่ / Staff

Office: MATH 322
Phone: 02-218-5143
Email: kanya.p@chula.ac.th
Office: MATH 323
Phone: 02-218-5172
Email: tnanicha@hotmail.com
Office: MATH 323
Phone: 02-218-5140
Email: wipa.p@chula.ac.th
Office: MATH 322
Phone: 02-218-5144
Email: saranyachatw@gmail.com
Office: MATH 322
Phone: 02-218-5141
Email: supattra.u@chula.ac.th