ติดต่อเรา

ภาควิิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

อาคารมหาวชิรุณหิศ

ฝั่งภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้น
ห้องประชุมบานเย็น ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์15
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์14
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์13
ห้องประชุม / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์12
ศูนย์วิจัย AVIC11
ห้องเรียน / ห้องทำงานอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์10
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเรียน / หน่วยวิจัย / ห้องพักนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
9
ห้องเรียน / ห้องพักนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์8
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์7
ห้องเรียน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์6
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์5
ศูนย์การเรียนรู้ / Coworking Space ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์4
สำนักงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์3
ห้องสันทนาการ / ห้องรับรอง ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์2
ลานอเนกประสงค์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

การเดินทาง
รถประจำทาง : สาย 29, 34, 93, 501, 25, 47, 21, 141, 16, 50, 36, 36ก, 542, 529.
BTS : สถานีสยาม ประตูทางออกที่ 2 (สามารถขึ้นรถโดยสารพิเศษภายในจุฬาฯ(ปอ.พ.) : สาย 1 หรือ สาย 4 ที่ป้ายหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์ลิโด้เพื่อมาลงศาลาพระเกี้ยวได้)
MRT : สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2