Shopping cart

close

ช่องทางการติดต่อวิชา 2301108 Calculus II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากระบบ Blackboard ของวิชา 2301108 Calculus II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ยังไม่พร้อมใช้งาน จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำหรับวิชานี้ โดยขอให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อ 2301108 แคลคูลัส 2 (Summer 2019) นะครับ

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top