Shopping cart

close

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พัฒนี อุดมกะวานิช ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top