Shopping cart

close

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด FameLab Thailand Compatition 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด FameLab Thailand Compatition 2019 ซึ่งจัดโดย British Council Thailand เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ข่าวสารล่าสุด

blank

ที่อยู่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-5141-2
โทรสาร : 02-255-2287

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Scroll To Top