ศาสตราจารย์ ดร.ยศนันต์ มีมาก

Yotsanan Meemark, Ph.D.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1208/19
Phone: 02-218-5155
Fax: 02-255-2287
Email: yotsanan.m@chula.ac.th
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~myotsana/

การศึกษา

2006 : Ph.D. (Mathematics), The Pennsylvania State University, USA
2000 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1998 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Algebraic Number Theory and Finite Fields, Combinatorial Number Theory, Spectral Graph Theory

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
 1. Meemark Y. and Wiroonsri N., The digraph of the kth power mapping of the quotient ring of polynomials over finite fields, Finite Fields Appl., 2011; Revised.
 2.  Meemark Y. and Prinyasart T., On symplectic graphs modulo p^n, Discrete Math., 2011; doi:10.1016/j.disc.2011.05.005.
 3.  Meemark Y. and Maingam N., The digraph of the square mapping on quotient rings over the Gaussian integers, Int. J. Number Theory 2011; 7: 1–18.
 4. Kiani D., Aghaei M.M.H., Meemark Y., and Suntornpoch B., Energy of unitary Cayley graphs and gcd-graphs, Linear Algebra Appl., 2011; doi:10.1016/j.laa.2011.03.015.
 5.  Meemark Y. and Leela-apiradee W., A change of basis matrix and integrals of power of cosine, J. Statist. Plann. Inference, 2011; 141: 1319–1324.
 6.  Meemark Y. and Sangvisut E., Near media and their representations, Int. J. Pure Appl. Math., 2010; 64: 21–30.
 7.  Meemark Y. and Wiroonsri N., The quadratic digraph on polynomial ring over finite fields, Finite Fields Appl., 2010; 16: 334–346.
 8. Meemark Y. and Chinwarakorn S., Lerch’s theorem over function fields, Integers, 2010; 10: 25–30.
 9. Meemark Y. and Pinthubthaworn C., Nathanson’s height and the CSS conjecture for Cayley graphs, J. Math. Research, 2009; 1: 3–7.
 10. Meemark Y. and Thitipak T., An equivalence relation on a set of words of finite length, Europ. J. Combinatorics, 2009; 30: 788–797.
 11. Li W.-C. W. and Meemark Y., Hecke operators on Drinfeld cusp forms, J. Number Theory, 2008; 128: 1941–1965.
 12. Li W.-C. W. and Meemark Y., Ramanujan graphs on cosets of PGL_2(F_q), Finite Fields Appl., 2005; 11: 511–543. 

หนังสือ

อื่นๆ

 1. ยศนันต์ มีมาก, จำนวนสมภาคและเส้นโค้งเชิงวงรี, วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 52 ฉบับที่ 590592 หน้า 2023.

แก้ไขล่าสุด: 18 Jul 2017