อาจารย์ ดร.วุฒิชัย จงจิตเมตต์

Wutichai Chongchitmate, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/13
Phone: 02-218-5219
Fax: 02-255-2287
Email: wutichai.ch@chula.ac.th

การศึกษา

2016 : Ph.D. (Mathematics), University of California, Los Angeles, USA
2010 : B.S. (Mathematics), Duke University, USA

สาขางานวิจัย

Cryptography: Secure Multi-party Computation, Zero-Knowledge, Byzantine Broadcast, Expander Graphs

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 31 Aug 2018