อาจารย์ ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

Thap Panitanarak, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1008/16
Phone: 02-218-5156
Fax:
Email: thap.p@chula.ac.th

การศึกษา

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 17 Jan 2018