ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ พงษ์พัฒนเจริญ

Teeraphong Phongpattanacharoen, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/7
Phone: 02-218-5164
Fax: 02-255-2287
Email: teeraphong.p@chula.ac.th

การศึกษา

2011 : Ph.D. (Mathematics), University of East Anglia, UK
2004 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
2001 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Combinatorics; Graph Theory; Algebraic Semigroup Theory

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 29 Jan 2018