อาจารย์ ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร

Teeradej Kittipassorn, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/14
Phone: 02-218-5219
Fax: 02-255-2287
Email: teeradej.k@chula.ac.th

การศึกษา

2015 : PhD (Mathematics), University of Memphis, USA
2011 : MMath (Mathematics), University of Cambridge, Trinity College, UK
2010 : BA (Mathematics), University of Cambridge, Trinity College, UK

สาขางานวิจัย

Combinatorics, Extremal Graph Theory, Ramsey Theory

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ

Postdoc position available (contact me): more details


แก้ไขล่าสุด: 01 Feb 2019