อาจารย์ ดร.เรวัต ถนัดกิจหิรัญ

Raywat Tanadkithirun, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/5
Phone: 02-218-5170
Fax:
Email: raywat.t@chula.ac.th

การศึกษา

2016 : Ph.D. (Applied Mathematics), North Carolina State University, USA
2012 : Master of Financial Mathematics (), North Carolina State University, USA
2010 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
2008 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 02 Apr 2018