รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ยังคง

Penpan Youngkhong

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/10
Phone: 02-218-5162
Fax: 02-255-2287
Email: pyoungkhong@yahoo.com

การศึกษา

: M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
: B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Calculus
Algebra

ผลงานตีพิมพ์

Publications:

  • S. Nenthein, P. Youngkhong, and Y. Punkla, Relations Between Homomorphisms of Some Groups and Hypergroups. Thai Journal of Mathematics, Special Issue, 2006,13-18.
  • S. Nenthein, P. Youngkhong and Y. Kemprasit, Regular elements of some transformation semigroups. PU.M.A., 16(2005), 307-314.

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 30 Dec 2014