รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน

Nataphan Kitisin, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/4
Phone: 02-218-5225
Fax: 02-255-2287
Email: nataphan.k@chula.ac.th

การศึกษา

: Ph.D. (Mathematics), University of California, Los Angeles, USA
: M.S. (Mathematics), University of California, Los Angeles, USA
: B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Differential Geometry, Geometry Analysis

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 

K. Daowsud, N. Kitisin, Geometry of Julia set of complex polynomial $z^n+c$, Thai J. Math. 1, 1(2003), 103-109.

หนังสือ

Introduction to Complex Analysis

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 17 Oct 2016