อาจารย์ ดร.นฤมล ประทานวณิช

Naruemon Pratanwanich, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1108/15
Phone: 02-218-5469
Fax:
Email: naruemon.p@chula.ac.th

การศึกษา

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 16 Jan 2018