ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช

Monnat Pongpanich, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/13
Phone: 02-218-5163
Fax: 02-255-2287
Email: monnat.p@chula.ac.th

การศึกษา

2012 : Ph.D. (Bioinformatics), North Carolina State University
: B.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University

สาขางานวิจัย

Bioinformatics

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 10 Aug 2017