ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ

Krung Sinapiromsaran, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1208/16
Phone: 02-218-5150
Fax: 02-255-2287
Email: Krung.s@chula.ac.th
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~skrung/

การศึกษา

2000 : Ph.D. (Computer Sciences), University of Wisconsin-Madison, USA
1996 : M.S. (Computer Sciences), University of Wisconsin-Madison, USA
1989 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University. Thailand

สาขางานวิจัย

 • Data Science
 • Optimization:Mathematical programming theory and applications
 • Knowledge discovery: KDD methodologies and data mining algorithms
 • Business Intelligence
 • Statistics
 • Computer Algorithms

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
Curriculum Vitae
Assistant Professor in Computer Sciences, Faculty of Science, Chulalongkorn University, October 2002.
Ph.D. in Computer Sciences, University of Wisconsin-Madison, December 2000.
M.S. in Computer Sciences, University of Wisconsin-Madison, May 1993.
B.S. in Mathematics, Chulalongkorn University, June 1989.

Research summary

I am working in both theory and application of mathematical programming, knowledge discovery and discrete algorithm areas. The on going researches are related to the linear and nonlinear programming (improved the current methodologies and algorithms), the simulation optimization, class imbalance problem (Safe-level SMOTE, DBSMOTE), datamining techniques and algorithms (Multi-hyperplane scoring model), combinatorial analysis and advanced algorithms (Successive different sorting, Predecessor and Successor quicksort). I incorporate Mathematics and Mathematical programming concept such as linear programming, network programming, nonlinear programming, mathematical logic, machine intelligent and statistical techniques in order to solve problems in broad areas.

Publications

Proceedings of the conference

 1. Aua-aree Boonperm and Krung Sinapiromsaran
  The artificial-free technique along the objective direction for the simplex algorithm
  2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013 (IC-MSQUARE 2013), 1-5 Sept. 2013, Prague, Czech Republic, On-line in Journal of Physics:Conference Series 490 (2014) 012193 pp 1-4.
 2. Monsicha Tipawanna and Krung Sinapiromsaran
  Max-out-in pivot rule with Dantzig’s safeguarding rule for the simplex method
  2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013 (IC-MSQUARE 2013), 1-5 Sept. 2013, Prague, Czech Republic, On-line in Journal of Physics:Conference Series 490 (2014) 012196 pp 1-4.
 3. Benjapun Kaveelerdpotjana, Boonyarit Intiyot and Krung Sinapiromsaran
  Farthest boundary clustering algorithm:Half-orbital extreme pole
  2013 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), 4-6 Sept. 2013, ISBN:978-1-4673-5322-9 pp 168-173.
 4. Nattorn Buthong, Arthorn Luangsodsai and Krung Sinapiromsaran
  Outlier detection score based on ordered distance difference
  2013 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), 4-6 Sept. 2013, ISBN:978-1-4673-5322-9 pp 157-162.
 5. Chaowalit Bunchom and Krung Sinapiromsaran
  Mixed integer mathematical programming model for the glass container production scheduling,,
  The 18th Annual Meeting in Mathematics (2013), Krabi, Thailand, 14-16 March 2013, on page 72 (abstract).
 6. Pimsiri Ponsap, Phantipa Thipwiwatpotjana and Krung Sinapiromsaran
  Multiple Change-point Autoregressive Moving Average Model,,
  The 18th Annual Meeting in Mathematics (2013), Krabi, Thailand, 14-16 March 2013, on page 78 (abstract).
 7. Thakorn Chatchaisathaporn and Krung Sinapiromsaran
  Improved particle swarm algorithm by minimum spanning tree for the optimal communication spanning tree problem,
  The 18th Annual Meeting in Mathematics (2013), Krabi, Thailand, 14-16 March 2013, on page 73 (abstract).
 8. Charoenchai Sirisomboonrat and Krung Sinapiromsaran
  Breast Cancer Diagnosis using Multi-Attributed Lens Recursive Partitioning,
  10th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2012 (ICTKE 2012), Bangkok, 21-23 Nov. 2012, ISSN:2157-0981, pp 40-45.
 9. Krung Sinapiromsaran and Narudom Techaval
  Network Intrusion Detection using multi-attributed frame decision tree,
  In Proceedings of the Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2012), Bangkok, May 16-18, 2012, ISBN:978-1-4673-0733-8, pp 203-207.
 10. Chumphol Bunkhumpornpat, Chidchanok Lursinsap and Krung Sinapiromsaran,
  MUTE:Majority Under-sampling TEchnique,
  In Proceedings of the 8th International Conference on Information, Communications, and Signal Processing (ICICS 2011), Singapore, 13-16 Dec. 2011, ISBN:978-1-4577-0029-3, pp 1-4.
 11. Aua-aree Boonperm and Krung Sinapiromsaran,
  Errata in “A Simple Direct Cosine Simplex Algorithm
  the 7th MPSGC, organized by National University of Singapore, Singapore, 12-14 December 2011., p. 41. (abstract)
 12. Wacharasak Siriseriwan and Krung Sinapiromsaran,
  Minority-Biased Safe-Level Smote
  the 7th MPSGC, organized by National University of Singapore, Singapore, 12-14 December 2011., p. 38. (abstract)
 13. Wasakorn Laesanklang and Krung Sinapiromsaran,
  Randomized Reduced Multi-Hyperplane Scoring Model (RRMHS)
  the 7th MPSGC, organized by National University of Singapore, Singapore, 12-14 December 2011., p. 83. (abstract)
 14. Kesinee Boonchuay, Krung Sinapiromsaran and Chidchanok Lursinsap
  Minority Split and Gain Ratio for a Class Imbalance
  FSKD 2011 – 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), Shanghai, China, 26-28 July 2011, published in Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), 2011 Eighth International Conference (Volume:3), ISBM 978-1-61284-180-9, pages 2060-2064.
 15. Purika Borisuttinant and Krung Sinapiromsaran,
  Multikey Quicksort For Sorting Numeric Using Predecessor And Successor Pivots
  2011 3rd International Conference on Computer Design and Application, Xi’an, Shaanxi, China, 27-29 May 2011, p. v5 46-49.
 16. Puchit Sariddichainunta and Krung Sinapiromsaran,
  The Winner Determination Model and Manageable Computation for Linear Arrangement of Booth Auction
  The Seventh International Conference on Computing and Information Technology, Bangkok, Thailand, 11-12 May 2011, p. 74-79.
 17. Puchit Sariddichainunta and Krung Sinapiromsaran,
  The Winner Determination Problem in Combinatorial Auction for Booth Allocation (Extension of “The Winner Determination Model and Manageable Computation for Linear Arrangement of Booth Auction”)
  ICMSBE 2011:International Conference on Management Science and e-Business Engineering, Jeju island, Korea, 1-3 May 2011, p. 739-743.
 18. Natthapong Wichaisri and Krung Sinapiromsaran,
  Minimal slope algorithm along objective direction for 2D linear programming problem with redundant constraints,
  The 16th Annual Meeting in Mathematics (AMM2011), Khon Kaen, Thailand, 10-11 March 2011.
 19. Panote Songwattanasiri and Krung Sinapiromsaran,
  Synthetic Minority Over-sampling and Under-sampling TEchnique for class imbalanced problem
  International Conference on Knowledge Discovery (KD2010), Phuket Beach Resort, Thailand, 6-7 December 2010
 20. Aua-aree Boonperm and Krung Sinapiromsaran,
  Linear time algorithm in term of number of the constraints for Linear Programming in 2D
  the 8th OR-CRN conference, organized by Chulalongkorn University, Phryathai Road, Wangmai, Bangkok 10330, Thailand, 2-3 September 2010.
 21. D. Gansawat, S. Laowanich, P. Vattanaviboon, K. Sinapiromsaran and W. Sinthupinyo,
  Computerized technique for classification of acute leukemia in peripheral blood smears,
  ITC-CSCC 2010 – 25th International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications ITC-CSCC 2010, Pattaya, Thailand, 4 July 2010.
 22. Wasakorn Laesanklang, Krung Sinapiromsaran and Boonyarit Intiyot,
  Entropy Multi-hyperplane credit scoring model,
  2010 International Conference on Financial Theory and Engineering (ICFTE 2009), Dubai, UAE, 18-20 June 2010, ISBN:978-1-4244-7757-9, pp 91-94.
 23. Malinee Wongruean, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul and Krung Sinapiromsaran,
  Mixed Integer Linear Programming Model for Workload Leveling on OffShore Platform of Petroleum Company,
  2010 International Conference on Intelligent Computational Technology and Automation, Changsha, Hunan, China, 11 May 2010.
 24. Malinee Wongruean, Chidchanok Lursinsap and Krung Sinapiromsaran,
  The Optimization Model for allocating Cross-Utilization personnel on Offshore Platform of Petroleum Company in Thailand,
  International Conference on Computer Engineering and Technology (ICCET), 2010 2nd, Chengdu, China, 16-18 April 2010, page V7-526-V7-530.
 25. Siwat Ruangphiphop and Krung Sinapiromsaran,
  Adjacent Pivot quicksort,
  The 15th Annual Meeting in Mathematics (AMM2010), Bangkok 10800, Thailand, 11-12 March 2010.
 26. Wor Wiengsamut and Krung Sinapiromsaran,
  Simplex Preprocessing from Origin with Direction of the Minimal Number of Extreme Points in Two Dimension,
  The 15th Annual Meeting in Mathematics (AMM2010), Bangkok 10800, Thailand, 11-12 March 2010.
 27. Wacharasak Siriseriwan and Krung Sinapiromsaran,
  Attributes scaling for K-means algorithm controlled by misclassification of all clusters,
  The 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD 2010), Phuket, Thailand, 9-10 January 2010, on pages 220-223.
 28. Thitiya Theparot and Krung Sinapiromsaran,
  Accelerating the Solving Process of Optimal Layout Design using Genetic Algorithm,
  The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35), Chonburi, Thailand, 15-17 October 2009.
 29. Wasakorn Laesanklang, Krung Sinapiromsaran and Boonyarit Intiyot,
  Multi-hyperplane credit scoring model,
  the 7th OR-CRN conference, organized by Srinakharinwirot University,THE EMERALD HOTEL, 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand, 3-4 September 2009.
 30. Chumphol Bunkhumpornpat, Chidchanok Lursinsap and Krung Sinapiromsaran,
  Safe-Level-SMOTE:Safe-Level-Synthetic Minority Over-sampling TEchnique for handling the class imbalanced problem,
  Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2009), Bangkok, Thailand, 27-30 April 2009, Published in “Advanced in Knowledge Discovery and Data Mining”, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, ISSN:0302-9743, V. 5476, 2009, ISBN:978-3-642-01306-5, pp 475-482.
 31. Pongsun Anurat, Mongkol Udommitrak and Krung Sinapiromsaran,
  The Randomized and Customized Pivot Rules for the Simplex Method to Solve a Linear Programming Problem,
  The 4th Conference on Science and Technology for Youth (2009), Bangkok, Thailand, 20-21 March 2009, on pages 74-86.
 32. Vivach Chonchaya and Krung Sinapiromsaran,
  Improving credit scoring via cluster analysis of multi-predictors (CLAMP),
  the 4th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’08), organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok and Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham 44000, Thailand, 23-24 May 2008.
 33. Saiphon Teamkaew and Krung Sinapiromsaran,
  The Improved generalized assignment model and transformation,
  the Annual Mathematics Conference, organized by Department of Mathematics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand, 27-28 March 2008. (Abstract)
 34. Thanaporn Tanyasad and Krung Sinapiromsaran,
  Association rule reduction using the weak support based on contrapositive confidence,
  the Annual Mathematics Conference, organized by Department of Mathematics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand, 27-28 March 2008. (Abstract)
 35. Saiphon Teamkaew and Krung Sinapiromsaran,
  Strong valid inequalities and transformation for efficient solving Generalized assignment problem,
  the 5th OR-CRN conference, organized by Ramkhamhaeng University, Ramkhamhaeng Road, Hua-Mark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand, 6-7 September 2007.
 36. Chumpon Jitdon and Krung Sinapiromsaran,
  Fast median computation for variables with small distinct values
  The annual conference of Statistic and Applied Statistics 2007, Silpakorn University, Cha Am, Petchburi, Thailand, 24-25 May 2007, on pages 224-229.
 37. Chumpon Jitdon, Sukree Sintupinyo and Krung Sinapiromsaran,
  A Successive Different Quicksort
  The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007), Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2-4 May 2007, on pages 321-326.
 38. Aua-aree Boonperm and Krung Sinapiromsaran,
  Solve 3-dimensional Linear programming Problems by the Minimal Angled Projection Method
  The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Prince of Songkra University, Phuket, Thailand, 28-30 March 2007, on pages 245-246 (extended abstract).
 39. Krung Sinapiromsaran and Roungroj Poomduang,
  Effectiveness of medoid selections in the Partitioning Around Medoids algorithm for data mining
  The 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering, Prince of Songkra University, Phuket, Thailand, 28-30 March 2007, on pages 69-70 (extended abstract).
 40. Kamol Keatruangkamala and Krung Sinapiromsaran,
  Heuristic cut for identifying the solution of the architectural layout design optimization
  The Second Graduate Congress of Mathematics and Physical Science, Singapore, 12-14 December 2006.
 41. Krung Sinapiromsaran and Chareewan Sirisrisumrit,
  Association rule extraction based on the weak support
  The Second Graduate Congress of Mathematics and Physical Science, Singapore, 12-14 December 2006.
 42. Kamol Keatruangkamala and Krung Sinapiromsaran,
  Strong valid equality constraints for Architectural layout design problem
  The First Graduate Congress of Mathematics and Physical Science, Bangkok 10330, Thailand, 6-8 December 2005.
 43. Krung Sinapiromsaran,
  The sorted list exhibits the minimum successive difference
  The Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2005), Chonburi, Thailand, 17-18 November 2005, on pages 7-10. (ISBN:974-384-252-7)
 44. Kamol Keatruangkamala and Krung Sinapiromsaran,
  Optimizing Architectural Layout Design via Mixed Integer Programming,
  the 11th International Conference of Computer Aided Architectural Design Futures 2005 (CAADfutures 2005), Vienna, Austria, June 20-22, 2005. Published in “Computer Aided Architectural Design Futures 2005, publisher Springer Netherlands, ISBN 978-1-4020-3460-2, on pages 175-184.
 45. Krung Sinapiromsaran and Krisada Narong
  A Novel algorithm for solving 2-dimensional linear programming,
  the 2nd OR-CRN conference, organized by Kasetsart University, KU home building, 50 Phahonyothin Road, Lat Yao Subdistrict, Jatujak District, Bangkok 10900, Thailand, 2-3 September 2004, on pages 61-69.
 46. Krung Sinapiromsaran,
  Solving a constrained project scheduling using GAMS,
  the 12nd IE NETWORK CONFERENCE, Phisanulok, Thailand, 21-23 October 2003, on page 79 (Abstract only).
 47. Anantaporn Sritsawat and Krung Sinapiromsaran,
  Effect of the Contrapositive Confidence for the Association Rule Selection
  NCSEC2002, Chonburi, Thailand, 29-31 October 2002, on pages 164-173.
 48. Surus Tangpaitoon and Krung Sinapiromsaran,
  Solving the optimum routing for collecting full-coin public telephone booth
  the 11th IE-NETWORK 2002, Kanchanaburi, Thailand, 24-25 October 2002, on pages 814-821.
 49. Krung Sinapiromsaran,
  Solving Alphametic without coding
  NCSEC2001, Chiangmai, Thailand, 7-9 November 2001, on pages 23-29.
 50. Krung Sinapiromsaran and Michael C. Ferris
  Simulation optimization based on a heterogeneous computing environment
  IConIT’2001, Bangkok, Thailand, 28-30 May 2001, on pages 238-248.
 51. Michael C. Ferris, Todd S. Munson and Krung Sinapiromsaran
  A Practical Approach to Sample-Path Simulation Optimization
  WSC00 2000 Winter simulation conference proceedings, v. 1, p. 795-804.
  Available at http://www.informs-cs.org/wsc00papers/prog00.htm.

Journal publications

 1. Aua-aree Boonperm and Krung Sinapiromsaran
  Artificial-free Simplex algorithm based on the non-acute constraint relaxation
  Applied Mathematics and Computation, 13 March 2014 234C (2014), pp 385-401
 2. Chumphol Bunkhumpornpat, Krung Sinapiromsaran and Chidchanok Lursinsap
  DBSMOTE: Density-Based Synthetic Minority Over-sampling TEchnique
  Applied Intelligence, April 2012 Volume 36, Issue 3, Springer US, ISSN:0924-669X, pp 664-684
 3. Puchit Sariddichainunta and Krung Sinapiromsaran,
  The Winner Determination Model and Manageable Computation for Linear Arrangement of Booth Auction
  Information Technology Journal, Vol. 7, No. 14, July – December 2011, pp 46-51.
 4. Chumphol Bunkhumpornpat, Chidchanok Lursinsap and Krung Sinapiromsaran,
  Safe-Level-SMOTE:Safe-Level-Synthetic Minority Over-sampling TEchnique for handling the class imbalanced problem,
  “Advanced in Knowledge Discovery and Data Mining”, Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin Heidelberg, ISSN:0302-9743, V. 5476, 2009, ISBN:978-3-642-01306-5, pp 475-482.
 5. Kamol Keatruangkamala and Krung Sinapiromsaran,
  Mixed integer programming model with non-circular and guided constraints for architectural layout design optimization
  Songklanakarin Journal of Sciene and Technology, ISSN 0125-3395, Vol. 30 No. 5, pages 673-686, Sept. – Oct. 2008.
 6. Krung Sinapiromsaran and Chareewan Sirisrisumrit
  Weak Support Measurement for Extracting Association Rules
  The Journal of Scientific Research (Section T), ISSN 1685-2923, Vol. 6 No. 1, pages 109-121, Jan. – Apr. 2007.
 7. Krung Sinapiromsaran,
  Minimum successive difference identifies the sorted list
  The Journal Scientific Research Chulalongkorn University, ISSN 0125-6335, Vol. 32 No. 1, pages 1-5, 2007.
 8. Kamol Keatruangkamala and Krung Sinapiromsaran,
  Optimizing Architectural Layout Design via Mixed Integer Programming,
  “Computer Aided Architectural Design Futures 2005, Springer Netherlands, ISBN 978-1-4020-3460-2, on pages 175-184.
 9. Krung Sinapiromsaran and Krisada Narong
  A minimal angled algorithm for solving a 2-dimensional linear programming problem
  Engineering journal Kasetsart, ISSN 0857-4154, Vol. 18:54-55, pages 107-115, Dec. 2004 – July 2005.
 10. Krung Sinapiromsaran,
  Solve the optimization problem via GAMS (Part 3): Solving the curve fitting problem
  The Journal Scientific Research Chulalongkorn University (Section T), ISSN 1685-2923, 2(2):231-240, May.-Aug. 2003.
 11. Krung Sinapiromsaran,
  Solve the optimization problem via GAMS (Part 2): Solving the alphametic puzzle
  The Journal Scientific Research Chulalongkorn University (Section T), ISSN 1685-2923, 2(1):135-150, Jan.-Apr. 2003.
 12. Krung Sinapiromsaran,
  Solving industrial problem using modeling and optimization solver (1)
  Electrical and electronics focus, ISSN 1515-6191, 3(6):45-51, December 2002.
 13. Krung Sinapiromsaran and Charoen Sinapiromsaran,
  GAMS and Solving Optimization of the Instructor-course Assignment
  The Journal Scientific Research Chulalongkorn University (Section T), ISSN 1685-2923, 1(3):409-419, Sept.-Dec. 2002.
 14. Krung Sinapiromsaran,
  Solve the optimization problem via GAMS (Part 1)
  The Journal Scientific Research Chulalongkorn University (Section T), ISSN 1685-2923, 1(3):461-467, Sept.-Dec. 2002.
 15. Michael C. Ferris and Krung Sinapiromsaran
  Formulating and Solving Nonlinear Programs as Mixed Complementarity Problem
  Mathematical Programming Technical Report 98-21, December 1998.
  Available at ftp://ftp.cs.wisc.edu/math-prog/tech-reports/98-21.ps In V.~H. Nguyen, J.~J. Strodiot, and P.~Tossings, editors, Optimization, volume 481 of Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer Berlin Heidelberg, 2000, ISBN:978-3-540-66905-0, ISSN:0075-8442, pp 132-148.

หนังสือ

อื่นๆ

Technical Skills

Experience and knowledge in: C, C++, C#, Java, Perl, Python, Julia, FORTRAN, Lisp, PROLOG, PL/1, Pascal, APL, BASIC, Erlang, R, SAS PROG
Internet: JavaScript, Html, XML, PMML, AML, CGI
Data mining: SAS EM, Weka, Rapid Miner, Orange Fruitful & Fun, IBM SPSS Modeler
Technical computing software: Julia, SAGE, Mathcad, Matlab, Mathematica, GNU Octave, Scilab, Maxima, Gretl, Ipython
Optimization software:GAMS, AMPL, GLPK, COIN-OR, Pulp, JuMP
DBMS software: Access, SAPDB, MySQL
Business Intelligence software: SAS BI, SAS DI, Tableau Public, Pentaho
Operating systems: Windows 95/98/NT, Linux (Mandrake, Redhat, Ubuntu), UNIX
Application software: OpenOffice, Dia, Word, Excel, Access, PowerPoint, WordPerfect, Quattro Pro, Paradox, SPSS, PSPP, SciDAVis, Minitab, Poseidon UML, argoUML, SAS EGUIDE, MonoDevelop, SAS JMP


แก้ไขล่าสุด: 31 Aug 2014