ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพร พลายมาศ

Kitiporn Plaimas, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1108/4
Phone: 02-218-5220
Fax: 02-255-2287
Email: kitiporn.p@chula.ac.th

การศึกษา

2012 : Ph.D. (Applied Mathematics), University of Heidelberg, Germany
2005 : M.Sc. (Computational Science), Chulalongkorn University, Thailand
2002 : B.Sc. (Hons) (Mathematics), Mahidol University, Thailand

สาขางานวิจัย

  • Bioinformatics and Computational Biology
  • Systems Biology
  • Network Modelling
  • Mathematical Modelling
  • Machine Learning
  • Data Mining
  • Artificail Intelligent

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

Book chapters
Plaimas, K. and König, R. (2017)  Identifying Antimalarial Drug Targets by Cellular Network Analysis, in Current Topics in Malaria (Edited by Alfonso J. Rodriguez-Morales), InTechOpen, pages 267-283.
Plaimas, K. and König, R. (2011) Machine Learning Methods for Identifying Essential Genes and Proteins in Networks, in Applied Statistics for Network Biology: Methods in Systems Biology (eds M. Dehmer, F. Emmert-Streib, A. Graber and A. Salvador), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany. doi: 10.1002/9783527638079.ch10, pages 201-214

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 06 Nov 2018