อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีอมร

Kirati Sriamorn, Ph.D.

Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/7
Phone: 02-218-5224
Fax:
Email: Kirati.S@chula.ac.th

การศึกษา

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 27 Aug 2018