ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

Keng Wiboontan, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/13
Phone: 02-218-5219
Fax: 02-255-2287
Email: kwiboonton@gmail.com

การศึกษา

สาขางานวิจัย

Analysis

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 22 May 2014