รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทิพย์โยธา

Dumrong Tipyotha

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1408/10
Phone: 02-218-5218
Fax: 02-255-2287
Email: dumrong.t@chula.ac.th
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~tdumrong/homepage

การศึกษา

1981 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1978 : B.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 18 Jul 2017