รองศาสตราจารย์จิตรจวบ เปาอินทร์

Chitchuab Paoin

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/16
Phone: 02-218-5162
Fax: 02-255-2287
Email: Chitchuab.P@chula.ac.th

การศึกษา

1982 : M.Sc. (Mathematics), Chulalongkorn University, Thailand
1979 : B.A. (Mathematics), Thammasat University, Thailand

สาขางานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

  1. จิตรจวบ  เปาอินทร์, ทฤษฎีกรรมการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม., 2548.
  2. จิตรจวบ  เปาอินทร์, ทฤษฎีจำนวน, ภาควิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม., 2546.
  3. จิตรจวบ  เปาอินทร์, พีชคณิตเชิงเส้น, ภาควิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม., 2537.
  4. จิตรจวบ  เปาอินทร์, พีชคณิตนามธรรม, ภาควิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม., 2537.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 19 May 2014