ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

Chidchanok Lursinsap, Ph.D.

Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1108/13 (AVIC)
Phone: 02-218-5469
Fax: 02-255-2287
Email: lchidcha@chula.ac.th

การศึกษา

1986 : Ph.D. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
1982 : M.S. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
1987 : B.Eng. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

 • VLSI Design
 • Silicon Compilation
 • Neural Networks
 • Machine Intelligence
 • Bioinformatics

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 
 1. W. Leelapatra, K. Kanchanasut, C. Lursinsap, Displacement BDD and geometric transformations of binary decision diagram encoded images, Pattern Recognition Letter29(4)(2008), 438-456.
 2. A. Mahaweerawat, P. Sophatsathit, and C. Lursinsap, Adaptive Self- Organizing Map Clustering for Software Fault Prediction. Proceedings of the 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSEE 2007),(2007) 27-34.
 3. S. Chiewchanwattana, C. Lursinsap, C.H. Chu, Imputing incomplete time-series data based on varied-window similarity measure of data sequences. Pattern Recognition Letters28(9)(2007),1091-1103.
 4. P. Junsawang, J. Asavanant and C. Lursinsap, Neural Network model for rainfall – runoff relationship. Proceeding of Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), (2007), 267-273.
 5. S. Pimoltares, C. Lursinsap, K. ChamnongthaiFace detection and facial feature localization without considering the appearance of image context, Image and Vision Computing25(5)(2007), 741-753.
 6. J. Suksawatchon, C. Lursinsap, and M. Boden, Computing the reversal distance between genomes in the presence of multi-gene families via binary integer programming, Journal of Bioinformatics and Computational Biology5(1)(2007),117-133.
 7. K. Sunat, C. Lursinsap and C.H. Chu, The p-recursive piecewise polynomial sigmoid generators and first-order algorithms for multilayer tanh-link neurons. Neural Computing & Applications16(1)(2007), 33-47.
 8. A. Mahaweerawat, P. Sophatsathit, C. Lursinsap and P. Musilek, MASP-An Enhanced Model of Fault Type Identification in Object-Oriented Software Engineering. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics10(3)(2006), 312-322.
 9. D. Brderle, K. Sunat, S. Chiewchanwattana, C. Lursinsap and S. Siripant,  Achieving Compatible Numeral Handwriting Recognition Rate by a Simple Activation Function.  International Journal of Computational Intelligence Research (IJCIR), (2006), 1-9.
 10. K. Plaimas, C. Lursinsap and A. Suratanee,  High Performance of Artificial Neural Network of Resolving Ambiguous Nucleotide Problem.  Proceeding of The 19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, Colorado, (2005), 259.
 11. N. Arch-int, C. Lursinsap and P. Sophatsathit, A Reference Architecture for Interoperating Existing E-Learning Systems. Proceedings of the CIMCA 2005, (2005), 891-896.
 12. S. Sai-Ngern, C. Lursinsap and P. Sophatsathit,  An address mapping approach for test data generation of dynamic linked structures. Information Software Technology47(3)(2005),199-214.
 13. T. Raicharoen and C. Lursinsap,  A divide-and-conquer approach to the pairwise opposite class-nearest neighbor (POC-NN) algorithm. Pattern Recognition Letters26(10)(2005), 1554-1567.
 14. Y. Rodkeaw, S. Chuai-Aree, C. Lursinsap, P. Sophatsathit, S. Siripant, and P. Chongstitvatana, Animating Plant Growth in L-System by Parametric Functional Symbols, International Journal of Intelligent Systems, 19(1-2)(2004), 9-23.
 15. S. Chuai-Aree, C. Lursinsap, P. Sophasathit, and S. Siripant, Fuzzy C-Mean: A Statistical Feature Claasification of Text and Image Segmentation Method, International Journal of Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-Based Systems, 9(6)(2001), 661-671
 16. R. Talumassawatdi and C. Lursinsap, Fault Immunization Concept for Self-Organizing Mapping Neural Networks, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems,9(6)(2001), 781-790.
 17. C. Lursinsap, Fault Immunization Model for Artificial Neural Networks, Journal of Scientific Society of Thailand, 24(1998),11-20.
 18. C. Khunasraphan and C. Lursinsap,Polynomial Time Pruning Algorithms by Weight Shifting Technique, Journal of Scienctic Research, (1996).
 19. V. Raghavendra and C. Lursinsap, A Technique for Micro-Roll-Back Self-Recovery Synthesis, IEEE Transactions on CAD, (1995).
 20. C. Khunasaraphan, V. Vanapipat, and C. Lursinsap, Weight Shifting Techniques for Self-Recovery Neural Networks, IEEE Transactions on Neural Networks, (1994).
 21. C. Lursinsap, A Technique for Parallel Training in Back-propagation Network in Binary Field,Journal of Scientific Research, (1994).
 22. A. Pitaksanonkul, S. Thanawastien, and C. Lursinsap, Bisection Trees and Half-Quad Trees: Memory and Time Efcient Data Structures for VLSI Layout Editors, INTEGRATION, the VLSI Journal8(1989), 285-299.
 23. A. Pitaksanonkul, S. Thanawastien, and C.Lursinsap, Comparisons of Quad Trees and 4-dTrees: New Results, IEEE Transactions on CAD, (1989), 1157-1164.
 24. C. Lursinsap and D. Gajski, Power Routing in Channelless Floorplan Layouts, INTEGRATION,the VLSI Journal8(1989), 249-268.
 25. C. Lursinsap and D. Gajski, Techniques for Pull-up Transistor Folding in PLAs, IEEE Trans. on CAD. (1988), 887-896.
 26. K. Chinnasarn, C. Lursinsap, and V. Palade, Blind Extraction of Mixed Kurtosis Signed Signal Using Partial Observations and Low Complexity Activation Functions, International Journal of Computational Intelligence and Applications4(2)2004, 207- 223.
 27. W. Wettayaprasit, C. Lursinsap, and C.H. Chu, Extracting Linguistic Quantitative Rules from Supervised Neural Networks, International Journal of Knowledge-Based Engineering Systems,8(3)2004, 161-170.
 28. K. Sookhaphibarn and C. Lursinsap, A New Feature Extractor Invariant to Intensity, Rotation, and Scaling of Color Images, Information Sciences176(14)(2006), 2097-2119.

หนังสือ

 1. C. Lursinsap, “Design and Analysis of Algorithms”, SUM Publishing, Bangkok, Thailand, 2000.
 2. C. Lursinsap, “Computer Mathematics”, Science and Engineering Education Publishing Inc., Bangkok, Thailand 1993.
 3. C. Lursinsap, “C Programming and C-Shell Language”, Science and Engineering Education Publishing Inc., Bangkok, Thailand 1992.
 4. C. Lursinsap and W. Simmons, “Silicon Cell Compiler”, to appear in Progress in Computer Aided VLSI Design, Edited by George Zobrist, Published by Ablex Publishing.
 5. C. Lursinsap and A. Pitaksanonkul, “An Efcient Layer Assignment and Via Minimization Algorithm for Gridless Switchbox Routing”, Tech. Report No. 88-3-7, The Center for Advanced Computer Studies, Univ. of Southwestern Louisiana 1989.
 6. S. Lin, C. Lursinsap, and D. Gajski, “Silicon Cell Compiler” Advances in Computer-Aided Engineering Design, Vol 2. edited by I. Hajj, published by JAI Press, Chapter 1, pp. 1-55.
 7. C. Lursinsap and D. Gajski, “Cell Compilation with Constraints” Digital VLSI Systems, Edited by M.I. Elmassy, IEEE press 1985, pp. 219-224. The paper is reprinted from the paper “Cell Compilation with Constraints” by C. Lursinsap and Gajski in proceedings of Design Automation conference 1984.
 8. C. Lursinsap, “Automatic Layout Generation for IF and CASE Structures” Report No. UIUCDCS-R-82-1082 UILU-ENG 82 1703 Department of Computer Science University of Illinois at Urbana-Champaign, 1982.

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 21 May 2014