รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ

Chatchawit Aporntewan, Ph.D.

Associate Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1309/17
Phone: 081-920-1977
Fax: 02-255-2287
Email: Chatchawit.A@chula.ac.th
Personal Website: http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~achatcha

การศึกษา

2004 : Ph.D. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
1999 : M.Eng. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
1997 : B.Eng. (Computer Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

สาขางานวิจัย

Bioinformatics

ผลงานตีพิมพ์

Publications: 

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 22 Dec 2015