ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ อินทิยศ

Boonyarit Intiyot, Ph.D.

Assistant Professor

ข้อมูลการติดต่อ

Office: MATH 1208/15
Phone: 02-218-5150
Fax: 02-255-2287
Email: boonyarit.i@chula.ac.th

การศึกษา

2007 : Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Tech, USA
2001 : M.S. (Mathematics), University of Arizona, USA
1998 : B.S. (Mathematics), University of Delaware, USA

สาขางานวิจัย

  • linear optimization models;
  • combinatorial optimization;
  • metaheuristics;
  • column generation;
  • applied optimization;
  • operations research

ผลงานตีพิมพ์

หนังสือ

อื่นๆ


แก้ไขล่าสุด: 26 Dec 2018