บรรยายพิเศษ

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง O’ Hara’s knot energies and W1/p,p – harmonic maps into spheres

spe - lecture

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง O’ Hara’s knot energies and W1/p,p – harmonic maps into spheres โดย Prof. Arimin Schikorra Department of Mathematics, University of Pittsburgh, USA ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ Abstract O’Hara’s knot energies are a class of knot energies that penalize self-intersection and, to some extent, reward untangledness. […]

Read More

บรรยายพิเศษ Good Integers and Applications in Coding Theory

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ หัวข้อ: Good Integers and Applications in Coding Theory โดย ผศ.ดร.สมพงค์  จิตต์มั่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง  1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ Abstract: A class of good integers has been introduced by P. Moree in 1997 together with the characterization of good odd integers. Such integers have been shown to have nice theoretical properties […]

Read More

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Symmetrix และ Black or White

lecture-Sep60

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Symmetrix และ Black or White โดย Professor Andy Liu จาก University of Alberta ใน วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง 608/5 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ Abstract Title 1: Symmetrix (material to be prepared in advance) Our task is the construction symmetric figures, usually reflectional but sometimes rotational, from given sets […]

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง

Speclecture-28Aug60

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบานเย็น (ชั้น 15) อาคารมหาวชิรุณหิศ (1) Professor Gilad Lerman The School of Mathematics, University of Minnesota มาบรรยายพิเศษ เรื่อง A Well-Tempered Landscape for Non-convex Robust Subspace Recovery เวลา 13.00 – 14.00 น. (2) ดร.ธีรสรรค์ ขันธวิทย์ University of Tokyo มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Stable homotopy, Seiberg-Witten theory, and low-dimensional […]

Read More

การบรรยายแผนยุทธศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2560-2563 โดย อ.วรโชค ไชยวงศ์

IMG_1296

ภาควิชาฯได้รับเกียรติจาก  อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ มาบรรยายแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

Read More

บรรยายพิเศษ: Equiangular lines in Euclidean space

lecture-Feb23(2)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย Professor Gary Greaves จาก The Division of Mathematics, NTU, Singapore ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ  (คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)

Read More

บรรยายพิเศษ: 1)Robot Motion Planning 2)A World of Genetic Trees

lecture-Feb23

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย Professor Satyan Devadoss จาก University of San Diego ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.15 – 15.00 น. ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ —————————————————————————- TALK #1: (40 minutes) Robot Motion Planning Abstract: We want to keep track of robots moving in a room, helping them avoid collisions with obstacles and other robots. The adventures of […]

Read More

บรรยายพิเศษ: Some of the most famous open problems in number theory

1485334375378

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Some of the most famous open problems in number theory โดย Prof. Michel Waldschmidt Sorbonne Universités – Université Paris VI Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 14.15 – 16.15 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้อง 608/5 (ชั้น 6) ABSTRACT (คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)

Read More

บรรยายพิเศษ: How to be a good loser?

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “How to be a good loser?” โดย Prof. Andy Liu University of Alberta, Edmonton, Canada ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น ณ ห้อง 608/5 (ชั้น 6) อาคารมหาวชิรุณหิศ ABSTRACT The owner of a small coffee shop uses 1 kilogram of coffee beans a day. He has a box containing 10 kilograms. He […]

Read More

บรรยายพิเศษ: Special finite element method and its application to systemic circulation

เข้าร่วมฟังบรรยาย Prof.Perumal Nithiarasu

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Special finite element method and its application to systemic circulation” โดย Prof. Perumal Nithiarasu Head of Zienkiewicz Centre for Computational Engineering, College of Engineering, Swansea University, United Kingdom ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 1208/9 ชั้น 12 อาคารมหาวชิรุณหิศ (คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)

Read More