ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์

May 16, 2019 อื่นๆS24592760.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ และขอเชิญชวนร่วมงาน Science Forum 2019 และรับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ ดร.อธิปัตย์ ในหัวข้อ Tameness in structures on the real numbers ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.40-12.00น. ณ ห้อง 308 ตึก MHMK