รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

September 12, 2017 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคปลาย 2560

ประกาศรับสมัคร บุคคลภายนอกผู้สนในเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.โทและป.เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีกาศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่