รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

September 12, 2018 ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปลาย2561

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Master-and-PhD-Program-in-Comp-Sci-and-IT-Chulalongkorn-University-233053790113185/