รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

January 9, 2018 ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครตั้งแต่

รอบแรก : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 2 มีนาคม 2561 และ

รอบสอง : ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่