ประชาสัมพันธ์งาน AMM & APAM 2016

March 22, 2016 ประชุมวิชาการPoster portrait1.4

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 (Annual Meeting in Mathematics 2016) และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559 (Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2016) ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางภาควิชา ฯเป็นเจ้าภาพ สามารถลงทะเบียนได้แล้วจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 10 พฤษภาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/amm2016/