บรรยายพิเศษ: Equiangular lines in Euclidean space

February 10, 2017 บรรยายพิเศษlecture-Feb23(2)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

โดย Professor Gary Greaves

จาก The Division of Mathematics, NTU, Singapore

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ