ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

October 21, 2018 อื่นๆ44382281_2218187121791527_7969824185851576320_o

ขอแสดงความยินดีกับ นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561