ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Ring and Module Theory โดย Professor Hai Q. Dinh

January 9, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Ring and Module Theory

โดย

Professor Hai Q. Dinh

Department of Mathematical Sciences, Kent State University, USA
ในวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 308 อาคารมหามกุฏ