ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง THE FIXED POINT METHOD VERSUS THE KKM METHOD

January 19, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkslide1

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

THE FIXED POINT METHOD VERSUS THE KKM METHOD

โดย

Prof. Sehie Park

จาก Seoul National University, Korea
ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 14.00 – 16.00 น.
ชั้น 14 ห้อง 1408A อาคารมหาวชิรุณหิศ

ABSTRACT (PDF)